For medlemmerHer ligger informasjon til medlemmer i Vræl

Det innkalles til årsmøte i Vræl den 25.februar 2019 kl 18:30 i Solheimstua - Gjerdrum kulturhus

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 10 februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes framlagt for årsmøtet, er det ønskelig at:
  • det går klart fram at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar