For medlemmerHer ligger informasjon til medlemmer i Vræl

Her er videoen til "klappeøvelsene" til Bring me little water, Sylvie.

Det innkalles til årsmøte i Vræl den 27.februar 2017 kl 19:00 i Solheimstua - Gjerdrum kulturhus

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 14. februar 2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes framlagt for årsmøtet, er det ønskelig at:
  • det går klart fram at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak


Husk semesteravgiften kr 1.700,- innen 15. februar 2017. Kontonummeret finner du under fanen "organisasjon".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar