Organisasjon

Vræl ble stiftet i juni 2016, og satte i gang musikkundervisning 24. oktober samme år.

Epost: vraelgirlyd@gmail.com
FB:      Vræl
Konto: 1503 82 72745
Org.nr: 917 508 208
Vipps: 74157


Styret består av:

Leder: Laila Arnesen   -    lailamariarnesen@live.no  - 40494744
Kasserer: Tibe Ramsøy -  tibe@tibe.dk                      - 47600341
Sekretær: Vivi Østby   -    viviostby@gmail.com         - 99699542

Dirigent: Kjetil Aamann

Korets logo:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar