Organisasjon

Vræl ble stiftet i juni 2016, og satte i gang musikkundervisning 24. oktober samme år.

Epost: vraelgirlyd@gmail.com
FB:      Vræl
Konto: 1503 82 72745
Org.nr: 917 508 208
Vipps: 74157


Styret består av:

Leder: Wenche Majorsæter - wenchemajor@gmail.com - 41 90 43 80
Kasserer: Kjell Einarsen -     kjell.einarsen@bring.com -  48 15 29 42
Sekretær: Anita Røsaasen -   anita.rosaasen@sas.no -       95 71 57 75

Dirigent: Kjetil Aamann

Korets logo:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar